Program EKD6 Pronájem docházky Docházkový systém


Docházkové systémy

Přestaňte ztrácet čas nesmyslným papírováním a ušetřte tisíce korun elektronickým vedením docházky. Je to velmi snadné. Docházkové systémy umožňují nejen vedení kompletní docházky zaměstnanců, ale současně exporty dat do účetních programů a tím šetří čas, peníze a eliminuje chybu lidského faktoru.

Jak fungují docházkové systémy

Docházkové systémy jsou tvořeny především docházkovým snímačem a docházkovým programem. Docházkový snímač je umístěn u vchodu do budovy nebo na pracoviště. Pro vytvoření dat o docházce u jednotlivých zaměstnanců se provádí na základě identifikace zaměstnance, která se provádí bezkontaktním médiem (kartou, přívěškem, atd.) nebo biometricky (otiskem prstu). K těmto údajům jsou v systému docházky nahrána data o jednotlivých zaměstnanců. Po identifikaci zaměstnance tedy proběhne příslušný záznam do databáze (příchod, odchod). Data lze upravovat také manuálně (dle oprávnění). Následně je možné provést export do požadovaného mzdového programu pro výpočet mezd.

Které médium zvolit pro docházkové systémy

V současné době se využívá nejčastěji biometrie a bezkontaktní karty. Výhody biometrie spočívají v tom, že identifikace není možná bez příslušného otisku prstu. Bohužel tato výhoda se může také stát i nevýhodou v případě manuálních prací, které zaměstnanec může vykonávat i mimo pracovní dobu (stavba rodinného domu – nošení cihel). Při určitých činnostech dochází k narušení pokožky na rukou a tedy i otisku prstu, což může vést k tomu, že zaměstnanec nebude moci provést identifikaci a tím nebudou do systému zaslaná data. Pokud je biometrie použita i pro otevírání dveří, může se stát, že zaměstnanci nebude umožněno ani otevření dveří.

Další možnost, která je stále nejpopulárnější je využití bezkontaktních karet. Kartu není možné zaměstnanci duplikovat a pokud není mechanicky poškozena je přečtení vždy 100%.  Současně se v dnešní době využívají karty s potiskem. Ideální je pak potisk informací o firmě a zaměstnanci včetně fotografie a pracovního zařazení. Je sice pravdou, že je zde možnost zneužití karty zaměstnanci (jeden zaměstnanec provede identifikaci více zaměstnancům) je toto velmi snad řešeno:

  1. Přístupový systém – v budově firmy jsou použity otvírače dveří na základě identifikace zaměstnance – zaměstnanec se bez karty nikam nedostane.
  2. Turniketový systém – docházkový snímač je součástí turniketu, který povolí průchod pouze jedné osobě o provedení identifikace (odchod).
  3. Kamerový systém – umístěním kamery u docházkové snímače – už jen přítomnost kamery riziko zneužití karet výrazně eliminuje.

Docházkové systémy a jejich návratnost

Docházkové systém mají velkou výhodu v rychlé návratnosti. Je to dáno především tím, že šetří čas, tedy mzdové náklady. Zaměstnanci také mohou vykonávat jiné práce než přepisování docházky, aj. Tím mohou získat firmě více finančních prostředků. Docházkový systém se tak může zaplatit i za 2 měsíce provozu.

Noviny

Přístupový systém s ovládáním EZS

Rychlý kontakt

Přístupový systém

Rychlý kontakt

Dlouhodobé plánování

Rychlý kontakt

Program EKD6

Program EKD6 je universální program pro aplikace pro řízení vstupů, vjezdů a evidence osob na základě identifikace pomocí bezkontaktních médií. Program byl vyvinut na základě více jak 15letých zkušeností a poznatků z předchozích verzí. EKD6 je tedy přehledný s intuitivním ovládáním.  Zobrazovaná data byly uzpůsobena do přehledných barevných tabulek, které umožňují rychlé najití potřebných informací. […]

Pronájem docházky

Docházkové systémy peníze šetří, ale nevydělávají. Nemusíte tedy platit za docházkový systém 100% hned po zaktivování systému. Využijte pronájem nebo splátky bez navýšení s HOT-LINE zdarma! Jak pronájem funguje? Po sepsání smlouvy vám dodáme a zprovozníme docházkový systém, zaškolíme obsluhu a případně další zaměstnance. Data docházky budou umístěna v bezpečí na našem serveru. K datům […]